Kotisivun valmistajalta vaadittava laadukasta lähdekoodia

Monet yritykset valmistavat kotisivuja, joiden koodien on sekavaa ja huonoa.  Tämä johtuu usein siitä, että asiakas ei osaa vaatia sivuston valmistavalta yritykseltä kelvollista koodia. Tämä johtaa usein sellaisiin tilanteisiin, että asiakas saa näyttävät kotisivut, muttaa niiden taustalla oleva lähdekoodi on puutteellista.

Asiakkaan tulisikin jo tarjous pyytäessä huomioida, että kelvollinen kotisivun tulee täyttää XHTML ja CSS-standardit. Sivuston tulee olla sellattavissa kaikilla yleisimillä selaimilla.

Toinen asia,  johon tulee kiinnittää on sivuston lähdekoodi. Lähdekoodi on aivan olennainen osa sivuston toimivuuden, käytettävyyden ja päivittämisen kannalta. Lisäksi  lähdekoodi merkitys on olennainen hakukoneiden, kannalta. Vailinaisen ja huonon lähdekoodiin omaavaa sivustoa on vaikea nostaa hakukonesijoituksissa. Hakukoneoptimointi perustuu laadukkaseen lähdekoodiin.

Kolmas asia johon kotisivun ( verkkosivuston) ostajan kannattaa kiinnittää huomiota on sivuston urli eli osoitepolku.  Epälooginen ja eri numeroita sekä symboleja sisältä osoitepolku kertoo huonosta lähdekoodista ja epäammattimaisesti koodatusta sivustosta.  Vääränlainen osoitepolku voi olla esimerkiksi muotoa www.omadomain.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=88&Itemid=152

Kotisivun ostajan lyhyt muistilista:

1. XHTML ja CSS-standardit
2. Laadukas lähdekoodi
3. Looginen ja selkeä osoitepolku